Dzieci z bliska sterują robotami samochodowymi


Dzieci z bliska sterują robotami samochodowymi złożonymi ze sterownika zaprogramowanego na komputerze w szkole robotyki.
Omawiają nasz projekt technologiczny. 
Uważne, skoncentrowane, mądre dzieci siedzą na warsztatach i cieszą się lekcją, jednocześnie wyrażając zainteresowanie i omawiając projekt technologiczny.