Bez kategorii wiekowej


Naukę w szkole programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany zawód programisty. Tylko w Polsce, gdybyś umiał programować, już teraz oczekuje na Ciebie blisko 50000 wolnych miejsc pracy z wynagrodzeniem ok. 12.000 zł/m-c. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat miejsc pracy dla programistów przybywać będzie więcej niż programistów.

Nauka programowania rozwija kreatywność i logiczne myślenie. Wciąż jednak funkcjonuje przekonanie, że jest to niezwykle trudne. Dlatego wprowadziliśmy metodę nauczania programowania przez realizację projektu.

Żeby zostać programistą, nie musisz mieć ukończonych studiów informatycznych lub technicznych, nie musisz też być dobrym matematykiem. Możesz rozpocząć naukę w szkole programowania w dowolnym okresie swojego życia, o ile umiesz czytać, pisać i logicznie myśleć.

Szkoła programowania jest miejscem m. in. dla osób, które nie miały jeszcze styczności z programowaniem. Dla osób z doświadczeniem programistycznym -przed rozpoczęciem nauki w szkole programowania- zostanie przeprowadzony test wiedzy i umiejętności, który ma na celu ustalenie poziomu znajomości programowania i przydzielenie do odpowiedniej grupy programistów.

Nauczanie przez projekt

project-based learning

Nauka programowania będzie silnie połączona z realizacją projektu.

W czasie nauki będziemy realizować  zaawansowaną aplikację biznesową lub internetową, pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie.

W pierwszej kolejności nauczymy, jak zrealizować dany element programistyczny, w drugim  wykonamy w zespole fragment dużego programu biznesowego.

Narzędzia programowania

Realizacja zadań programistycznych w szkole programowania przebiegać będzie z wykorzystaniem:

  • Środowiska programistycznego: Microsoft Visual Studio
  • Serwera bazy danych: Microsoft SQL Server
  • Języka programowania: C#
  • Wzorce projektowe: MVVM, MVC
  • Interfejsy: WPF, Interfejsy Windows
  • Dostęp do bazy danych: ADO.NET, Entity Framework, LINQ
  • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, silnik Razor, HTML5
  • Chmura: Windows Azure